Inventar & møbler til campusmiljøer

Undervisningsmøbler

I tæt samarbejde med arkitekter og bygherrer producerer og leverer vi møbler til undervisning. Løsninger med mobile borde og stole, muliggør hurtig ændring af undervisningsformat fra tavlerettet til gruppearbejde. Se referencer for undervisningsmøbler på denne side.