Inventar & møbler til campusmiljøer

Møbler til gangarealer

Gangarealer udgør et potentiale for arbejdsfaciliteter til forberedelse, gruppearbejde, pauser og som arbejdsborde. MMA Møbler designer og producerer møbler til gangarealer i samarbejde med arkitekter og bygherrer.